Het gebruik van mierenzuur

 

Toepassing 1: mierenzuur (MZ) via de Nassenheiderverdamper.

Benodigdheden:

MZ 60% met knijpfles; Nassenheiderverdamper met bijbehorende lonten; klein: 18 cm²;
groot: 30 cm².
Het lontkooitje kun je beter niet gebruiken i.v.m. dichtbouwen met propolis. (Knip daarom de kooi van het grondplaatje dat wel nodig is om het lont overeind te houden.) Plastic handschoenen. Veiligheidsbril. Emmer water in de buurt (afspoelen spetters MZ).

Tijdstippen:

1e behandeling in juli of augustus na afname van de zomerhoning.
2e behandeling halverwege of eind september.

Behandeling:

Eerste behandeling: vul de verdampers via de knijpfles met 130 ml MZ. Per broedbak van 10/11 ramen 1 verdamper met de kleine lont (volken op 2 broedbakken krijgen dus 2 verdampers: 1 in de onderbak; 1 in de bovenbak). Tussen het broed en de verdamper moet een raam voer/stuifmeel hangen om het broed af te schermen. Het broed in de onderbak ook afschermen van de verdamper in de bovenbak. Het broednest mag dan ook in de onderbak niet breder zijn als in de bovenbak.
Controleer het verloop en de mate van verdamping. In juli/aug. is de verdamping optimaal tussen 10 en 20 ml per etmaal (= 24 uur). Blijkt (na 24 uur) dat de verdamping (per verdamper) meer is dan 34 ml (dit is het maximum toelaatbare), dan de lont verkleinen. Laat de verdampers ± 10 dagen in de volken, de vliegspleet open en de varroabodem dicht. Haal de verdampers na de kuur uit de volken om inbouwen te voorkomen. Het overgebleven zuur kan weer terug in de voorraadfles.

Let op:

De verdamping mag niet minder zijn dan 6 ml per etmaal. Bij een lagere verdamping
worden de mijten niet gedood.

Omdat er tijdens de MZ behandeling een beperkte tot een gehele broedstop optreedt, is tussen de eerste en tweede behandeling een maand speling nodig voor de broedontwikkeling. Zonder broed is een behandeling met MZ niet of beperkt mogelijk. Het broednest is immers de warmtebron voor de verdamping van het MZ. Tweede behandeling: de verdampers worden nu gevuld met 100 ml. MZ. Maar nu wordt het grote lont gebruikt, behalve als in september de dagtemperatuur ruim boven de 20ºC komt. In dit laatste geval de kleine lont plaatsen of de grote lont verkleinen. Controleer het verloop en de mate van verdamping; in aug./sept. is de verdamping optimaal tussen 7 en 10 ml. per etmaal. Effectiviteit van de totale behandeling kan 98% zijn, mits de bijenvolken sterk zijn. Bij sterke volken zijn alle ramen met bijen bezet. Ramen zonder bijen ventileren de zure dampen in versnelde mate af. De bestrijding verloopt dan niet effectief.

Toepassing 2: Mierenzuur (MZ) met toepassing van de Liebig dispenser.

Benodigdheden:

85% Mierenzuur De Liebig dispenser: een kunststof flesje met schaalverdeling; max. inhoud 250 ml. een filtreerpapiertje met perforaties. een kunststof onderlegger (waarop het filtreerpapier gelegd wordt).

Tijdstip:

In verband met de lagere temperaturen in september na de oogst van de heidehoning.

Behandeling:

Plaats een lege honingkamer bovenop het volk.
Vul het flesje met mierenzuur 85%. Zie voor de te gebruiken hoeveelheid onderstaande
tabel.
Aantal bakken – Mierenzuur in ml – Grootte filtreerpapier – Snelheid verdampen ml/per/dag
–         1                            100                                   ½                                               8-15
–         1½                        150                                   ¾                                               15-20
–         2                            200                                   1                                                 20-30
Plaats het filtreerpapiertje op de onderlegger. Verklein het papier indien nodig.
Zet de onderlegger met filtreerpapier op de raten, plaats het flesje omgekeerd op de onderlegger en sluit de bovenbak af met een dekplank. Doe de schuif in de varroabodem.

Opmerkingen:

1. MZ werkt als enig middel tegen ook de varroamijten in het gesloten broed.
2. Gebruik van MZ boven 60% leidt bij gebruik van de Nassenheiderverdamper tot
bijensterfte.
3. Wat de Liebig dispenser betreft: de verdampingssnelheid hangt af van de buitentemperatuur en de grootte van het filtreerpapier De in de tabel genoemde waarden zijn gebaseerd op 32 een buitentemperatuur van ongeveer 15° Celcius.
4. Bij andere temperaturen het filtreerpapier aanpassen: groter oppervlak bij lagere en
kleiner oppervlak bij hogere temperaturen. Na enkele dagen de verdamping controleren en zonodig het filtreerpapier aanpassen. Zet de dispenser nooit op ramen met broed of plaats de onderlegger met flesje op twee houten blokjes op een afstand tot het broed van ongeveer 10 cm.

Toepassing 3: Mierenzuur met toepassing van een sponsdoek .

Je kan mierenzuur kopen in verschillende sterktes, ik gebruik de 85%. U kan ook kant en klaar mierenzuur kopen van 60 a 65%.

Behandeling:

De methode die ik gebruik is dat ik het sponsdoekje onderaan in mijn varroaschuif van de kast leg. Zo hoef ik niet telkens in de kast te zijn en kan ik opnieuw een dosis mierenzuur toevoegen zonder de bijen te storen en dit door enkel de voarroaschuif open te trekken. De behandeling gebeurt 4 tot 6 keer om de 4 dagen met 13 ml. mierenzuur 85% per broedkamer of 3 tot 4 keer om de 4 tot 7 dagen met 36 ml. mierenzuur (60 of 65%) per broedkamer. De dosis is iets hoger met dat ook een deel zal verdampen via het vlieggat.

Deze dosis gebruik ik voor 12 ramen dadant blatt kasten. Mocht u 6 ramen hebben, dan gebruikt u maar 50% van de toe te dienen hoeveelheden. Behandel NIET bij dagtemperaturen boven de 25°C en/of ’s nachts lager dan 12°C. !!! U kan natuurlijk ook een bierviltje gebruiken om het mierenzuur op te doen, hou er rekening mee dat 1 bierviltje maximum 10 ml. tot 13 ml. opneemt.

De eerste behandeling doet u na de laatste honingoogst (rond 21 juli) (wel eerst een bakje siroop geven ter vervanging van de afgenomen honing), de tweede behandeling doet u nogmaals na het inwinteren.

Nog enkele tips: Het sponsdoekje moet ongeveer 20cm x 20cm x 0,5cm groot zijn waarop het mierenzuur gelijkmatig wordt verdeeld. Om het opbruisen van de bijen door de plotselinge verdamping te voorkomen verdient het aanbeveling om het mierenzuur vóór toepassing in de koelkast te koelen waardoor de verdamping geleidelijker zal verlopen !