Imkerkalender

 Januari :

De maand van wellicht de eerste reinigingsvlucht, maar meestal gebeurt dat pas ergens begin februari.

Februari :

Meestal zijn er wel een paar dagen waarop de bijen naar buiten kunnen.

Maart :

Ergens na half maart wordt het tijd voor de voorjaarsinspectie. In deze inspectie wordt het volk voor het eerst in het kalenderjaar, voor het eerst na de winterrust, zodanig geopend dat er ook ramen uit het volk gehaald worden om te bekijken. Als dit gebeurt op een koude dag dan is dat buitengewoon verstorend. Het volk heeft immers al broed dat ongeveer op 35 graden Celsius moet worden gehouden en dat dus niet te koud mag worden. De voorjaarsinspectie daarom kan pas plaatsvinden op een dag met weinig wind en zoveel zon dat de temperatuur bij de kast toch al circa 15 graden is.

April :

Begin april is het volk op zijn kleinst, daarna worden er weer meer nieuwe bijen geboren dan dat er winterbijen dood gaan.

Mei :

De bijen willen zwermen en dat willen wij meestal voorkomen, ook is er de eerste oogst.

Juni :

Hopelijk hebben we het zwermen onder controle, en zijn de jonge koninginnen aan de leg.

Juli :

De langste dag en de drukste tijd ligt al weer achter ons. Laatste oogst van de honing rond 21 juli, de honingzolders worden weggenomen, we doen een varroabehandeling en we starten het inwinteren.

Augustus :

Het inwinteren is reeds al gestart en de eerste winterbijen worden geboren.

September :

Controleren of de volken winterklaar zijn, het inwinteren zou nu moeten gedaan zijn.

Oktober : 

Rond half oktober / begin november, het vlieggat verkleinen zodat er geen muizen in de kast kunnen, en zorgen dat het volk voldoende ventilatie heeft. Ook kan je hier een varroabehandeling uitvoeren.

November :

Het is nu heel rustig.

December :

In de laatste 2 weken van december en de eerste week van januari doe je opnieuw een varroabehandeling met oxaalzuur