Nieuwsbrief Kwartaal 1

Imkervereniging De Korenbloem

PRIKBORD

Do. 23 maart, vanaf 19.30 u. Drs. Ir Koen van Biesen: Straling en de invloed daarvan op het leven op aarde.Overzicht 90  6862 CT Oosterbeek

Do. 6 April, 19.00 u Voorjaarsvergadering en discussie over de toekomst; Overzicht 90, Oosterbeek

Donderdag 23 maart, vanaf 19.30 u bijeenkomst van de initiatiefgroep BD Imkers; Paasbergflat, Overzicht 90 6862 CT Oosterbeek.

Straling en de invloed daarvan op het leven op aarde. Drs. Ir Koen van Biesen In een tijd waarin telecommunicatie niet meer weg te denken is,  televisie, mobiele telefoons en zendmasten een gegeven zijn krijgen we  ook met de daarbij horende straling te maken.  Hoe kunnen  we daarmee om  gaan is dan de grote vraag.  En wat doet het met ons en met onze bijen?

Drs. Ir Koen van Biesen is als geodetisch ingenieur  afgestudeerd in Delft, doctorandus bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen en een opleiding tot woonbioloog bij het Biologica Medical Institute (Oiko) in Nederland. Met zijn bureau Geo-Phiscis onderzoekt  hij het energetische veld van woonhuizen, kantoren, dierenverblijven of bijenstallen. In zijn vakgebied  is hij een specialist met brede ervaring. Regelmatig verzorgt hij lezingen over stralingsbelasting, elektrosmog, en geopathie. Hij staat voor gezondheid en vitaliteit van onze leefomgeving.

Wij hebben Koen van Biesen uitgenodigd om ons  samenwerken met de bijen te verbeteren en om meer zicht te krijgen op de invloed straling  op onze bijenvolken.

Iedereen is welkom, ook niet imkers

Namens de initiatiefgroep: Mieke Hamel, informatie en/of aanmelden: hamieke@gmail.com  of 026-3792267; Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 8,50

Zaterdag 2  April, 12.00 – 17.00 u Natuurmarktplaats, de Beken

Bij De Beken in Renkum is men van plan om in de loop van 2017 door middel van diverse educatieve activiteiten aan kinderen te laten zien hoe je via zaaien, groei en

bloei, oogst en verwerking voedsel produceert. Deze cyclus zal op zondag 2 april starten met o.a. een voorjaarsmarkt bij De Beken van 12:00 tot 17:00 uur.

De Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe is gevraagd om daaraan mee te werken. Voorlopig is afgesproken dat we zullen proberen om op die zondag te laten zien hoe de akkerranden op de Keijenberg in Renkum zaaiklaar worden gemaakt. Om 13:00 uur en om 15:00 uur zullen kinderen die dat leuk vinden een stukje akkerrand inzaaien.

Bovendien willen we graag op die voorjaarsmarkt een kraam inrichten waar we informatie geven over onze Stichting. In die kraam is ook ruimte voor De Korenbloem. Er kan daar aandacht worden besteed aan het grote belang van bijen voor de voedselproductie en de biodiversiteit. Er kan ook honing worden verkocht.

Graag horen we van jullie of je er voor voelt en in de gelegenheid bent om op 2 april die kraam in te richten en/of enkele uren aanwezig te zijn. Aanmelden bij Lub van der Weerd L.v.d.Weerd@hccnet.nl

Donderdag 6 April, 19.00 u Voorjaarsvergadering (leden) over de toekomst van de Korenbloem

Afgelopen najaarsvergadering is er discussie ontstaan over de toekomst van de Korenbloem, met name of de activiteiten aantrekkelijk genoeg is voor de oude en nieuwe leden. Op 6 januari is hier in een vergadering van enkele leden (Mieke Hamel, Jan-Joris van Kampen, Peter Weegels, Johannes Vogelaar) en het bestuur openhartig over gesproken. Deze discussie is door Jan-Joris van Kampen, Peter Weegels en Jan Breembroek als input gebruikt om benedenstaand discussiestuk op te stellen. We doen een dringend beroep op de leden om mee te discussiëren aanstaande ledenvergadering over de toekomst van de vereniging, over de bestuurssamenstelling en daarna ook in te zetten om de bijeenkomsten voor elkaar aantrekkelijker  te maken.

Discussiestuk:  Toekomst imkervereniging De Korenbloem

Wat gaan we nieuw/beter doen?

Samenwerken en communicatie:

 • Aandacht voor gezellig
 • Aandacht voor gevoel van saamhorigheid
 • Beter / vaker communiceren; ieder jaar in de najaarsvergadering een mooie activiteitenkalender presenteren voor het komende jaar (Activiteitencommissie). In combinatie met bijvoorbeeld nieuwsbrieven per kwartaal (Peter Weegels)

Activiteiten:

 • Activiteiten rondom een thema organiseren, waarbij de diversiteit centraal staat naar profielen van leden; voorstel voor een activiteiten commissie die het programma coördineert
  • BD-imkeren (Mieke Hamel, Ron van Muilekom en Frans Korlaar)
  • Carnica / buckfast ,
  • Kastsystemen en tophive-bar,
  • workshop was smelten en was zuiveren,
  • honing slingeren en verwerken,
  • propolisverwerking,
  • stuifmeel oogsten en verwerken,
  • mede maken,
  • drachtplanten in tuinen verbeteren etc etc.
 • Bijpraatavonden; geen programma, gewoon ervaringen uitwisselen
 • Kennis delen en vakkennis opbouwen
 • Honingkeuring binnen De Korenbloem organiseren; nadruk op juiste verwerking van honing.
 • Intensiever samenwerken met de verenigingen in de omgeving. Afspraak maken met besturen van omliggende verenigingen gericht op ideeën opdoen en samenwerken.
 • Ook actief activiteiten van de NBV en omliggende verenigingen promoten/ontsluiten

Activiteiten richten op nieuwe / jonge leden:

 • Samen scheppen van zwermen
 • Bijenstal met veel beschikbare ruimte: Gelderse Roos?
 • Regelmatig (eens per 2 à 3 jaar) cursus organiseren: basiscursus, gevorderden
 • Mentorschap verder uitbreiden en  organiseren  (Frans Korlaar en Ron van Muilekom)
 • Lijst aanleggen met personen die geïnteresseerd zijn in bijen (stal in de tuin, drachtplanten etc), maar (nog) niet imkeren; informeren over activiteiten
 • Excursies Bijenstallen (vooral bij het kasteel) – nog beter – benutten voor werven van nieuwe leden (Raymond van den Heuvel)

Nieuwe bestuursleden zoeken:

 • Voorzitter; profiel:
  • Mensen binden, sfeer brengen, aandacht voor diversiteit, actieve leden enthousiasmeren en stimuleren, representatief naar gemeente en omliggende verenigingen.
  • Mee uitvoeren/aansturen van voorgaande

Wat blijven we doen?

 • Informatievoorziening, netwerk,
 • Imkers in de buurt leren kennen.
 • Materiaal gezamenlijk gebruiken of lenen
 • Zichtbaar zijn (gemeentegids, website).
 • Uitwisselen van reismogelijkheden naar dracht
 • Diverse activiteiten/representatie van bestuur en andere leden:
  • Website; coördinator Peter Weegels
  • Onderhoud bijenstallen; kasteel Ron van Muilekom en Raymond van den Heuvel; Oosterbeek ?
  • Rondleidingen kasteel: …
  • Educatie,
   • intern voor leden
   • extern niet-leden, bijv. scholen
  • Convenant gemeente Renkum: Jan Breembroek en Lub van der Weerd
  • Bestuursactiviteiten
   • Netwerken bij gemeente en omliggende verenigingen
   • Secretariaat; op dit moment tijdelijk Jan Breembroek
   • Penningmeesterschap; Jan Breembroek
  • Akkerranden: Lub van der Weerd
  • Wat niet meer doen?
 • gezamenlijke inkoop
 • gezamenlijk vervoer naar dracht
 • denken dat fuseren met een buurvereniging de oplossing is
 • uitgebreide jaarvergaderingen